• Södergatan 19 C 195 47 Märsta
  • 08-588 842 00
  • 1177.se »
  • Helgfria Vardagar: 08:00-17:00
  • Helger 09:00-15:00, stängt röda dagar

Barnavårdcentral

Vi vill välkomna alla nya och gamla föräldrar till vår nya sammanslagna BVC Märsta Närvard mottagning som vi slagit hop med BVC Märsta Läkarhus sedan 1 jan 2022. Vi sitter pa samma loka som tidigare men med en stor bemanning som består av 5 barnsjuksköterskor.

Barnavårdscentralen (BVC) är en sköterskemottagning där vi utför hälsokontroller och ger råd angående nyfödda och yngre barns hälsa. Vi utför bl. a. kontroll av vikt och längd, ger vaccinationer enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet samt utför regelbundna kontroller av utbildade BVC-läkare och vid behov barnspecialist. Alla besök på BVC är kostnadsfria och frivilliga.
Här på BVC får du även råd om problem som kan uppstå i samband med förlossning, amning, mat, allergier och barnens uppväxt och utveckling.
Det finns tillgång till ortoptist, logoped, barnpsykolog och läkare.

Vi som arbetar på BVC

• Lisa Rosdal Enhetschef Distriktssköterska, tel: 08-588 842 19
• Annette Johansson Distriktssköterska, tel: 08-588 842 17
• Lena Lund Distriktssköterska, tel: 08-588 842 16
• Eila Merilenti Distriktssköterska, tel: 08-588 842 15
• Gun Eliasson Distriktssköterska, tel: 08-588 842 13